Spotkanie wstępne

Przed spotkaniem wstępnym zachęcam do przeczytania artykułów i wykonania ćwiczeń w miarę chęci i możliwości. Pomogą ci w budowaniu samoświadomości poprzez umiejętność nazwania swoich uczuć, emocji, potrzeb.


Coaching holistyczny

Zrób wgląd.
Zyskaj klarowny obraz sytuacji.
Zmierz się z trudnymi pytaniami.
Znajdź sens życia i działania.
Zyskaj Spokój i Pewność.
Odzyskaj grunt pod nogami.
Podejmij decyzję.
Wykonaj swój plan.
Ciesz się Życiem.

Spotkanie wstępne procesu coachingowego:
poznanie narzędzi,
formułowanie celu,
praca z wartościami.

Zobacz więcej …


Biologia Szczęścia

Praca z symbolami lub drzewem rodzinnym

Poznaj siebie.
Zaprzyjaźnij się z przeszłością.
Korzystaj z zasobów przeszłości.
Zgłębiaj scenariusz swego Życia.
Pisz (w miarę) własny scenariusz.
Doświadczaj lekkości
Ciesz się Życiem.

Spotkanie wstępne sesji Biologii Szczęścia:
poznanie narzędzi,
określenie tematu do pracy,
omówienie projektu drzewa rodzinnego.

Zobacz więcej …

Jeżeli chcesz pracować z historią rodu, przed spotkaniem wstępnym zachęcam do przeczytania artykułów i wykonania ćwiczeń w miarę chęci i możliwości. Ułatwią stworzenie projektu drzewa i przybliżą podstawowe zagadnienia związane z psychogenealogią.


CENNIK SESJI I PAKIETÓW

SESJE MOGĄ SIĘ ODBYĆ W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM

Po zapisie na biuletyn Biologii Szczęścia otrzymasz jednorazowy rabat. Możesz go wykorzystać na pierwszą sesję indywidualną albo pierwszy wybrany pakiet.

SESJA

SESJA INDYWIDUALNA

350 PLN

SESJA 120 MINUT

SPOTKANIE WSTĘPNE
45 MINUT 0 PLN
*

*W przypadku sesji indywidualnych niebędących częścią żadnego pakietu, spotkanie wstępne jest jednorazową bezpłatną 45 min rozmową przed pierwszą sesją

PAKIETY „DZIEŃ Z COACHINIĄ”

DZIEŃ WGLĄDU

597 PLN

700 PLN

2 SESJE X 120 MINUT

Sesje odbywają się w ciągu jednego dnia z jedną przerwą do 30 minut

SPOTKANIE WSTĘPNE
45 MINUT 0 PLN*

*Każdy kolejny wykupiony pełny pakiet rozpoczyna się odrębnym bezpłatnym 45 min spotkaniem wstępnym

PLAN PRZEMIANY

867 PLN

1050 PLN

3 SESJE X 120 MINUT

Sesje odbywają się w ciągu jednego dnia z dwiema przerwami do 20 minut

SPOTKANIE WSTĘPNE
45 MINUT 0 PLN*

*Każdy kolejny wykupiony pełny pakiet rozpoczyna się odrębnym bezpłatnym 45 min spotkaniem wstępnym

PAKIETY KILKUTYGODNIOWE

WGLĄD

1327 PLN

1400 PLN

4 SESJE X 120 MINUT

Do wykorzystania w ciągu 2 miesięcy

SPOTKANIE WSTĘPNE
45 MINUT 0 PLN*

*Każdy kolejny wykupiony pełny pakiet rozpoczyna się odrębnym bezpłatnym 45 min spotkaniem wstępnym

NOWA PERSPEKTYWA

3170 PLN

3500 PLN

10 SESJI X 120 MINUT

Do wykorzystania w ciągu 5 miesięcy

SPOTKANIE WSTĘPNE
45 MINUT 0 PLN*

*Każdy kolejny wykupiony pełny pakiet rozpoczyna się odrębnym bezpłatnym 45 min spotkaniem wstępnym